keuzes maken
 Loslaten is niets....

anders handelen wel!